Danh gia vọng tộc – Chương 75 (2)

 

Chương 75 (2)

 

Cẩm Sắt cười đáp: “Tam tỷ chọn lựa chắc chắn phải đẹp rồi, không vội, chúng ta trước hết tuyển nha hoàn đã, chớ để bọn họ phải đứng mãi ở đây.”

Diêu Cẩm Hồng nói: “Tứ muội suy nghĩ thật chu đáo.” Dứt lời liền sai nha hoàn mang ghế tới để cả hai an tọa, rồi mới tiếp lời: “Viện ta chỉ thiếu ba nha hoàn làm việc vặt thôi, chỗ muội thiếu nhiều người hơn, muội chọn trước đi.”

Tiếp tục đọc

Advertisements