Béo Mới Là Đẹp – Chương 16: Bảo vệ và gây rắc rối

Béo Mới Là Đẹp

Tên convert: Mập mới đẹp

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Editor: Minh Hạ @ kitesvn.com

 

Link đọc cả chương: http://goo.gl/r1I7Ls

 

Muốn biết tại sao Yến Tư Thành và nhóm Tiểu Bàn gây lộn… Chắc cần biết vì sao Yến Tư Thành lại ra tay với đám người Tiểu Bàn.

Tìm hiểu tới cùng, hoá ra là rượu vào gây hoạ.

Tiếp tục đọc

Advertisements